Work in Estonia esitleb:
Tuleviku tööjõu foorum - "Eestile on kombeks üks insener korraga?"

Tööjõu ja -oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringu järgi jääb töötlevas tööstuses aastaks 2030 puudu 2/3 inseneridest. Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 töötleva tööstuse tuleviku juhtide ja spetsialistide vajadusest. Kas tõesti on Lennart Meri parafraseerides Eestile kombeks üks insener korraga?

 

Avame foorumil Eesti tööstus- ja tootmisettevõtete isiklikke lugusid tippspetsialistide tööjõuvajadusest ja vaatame, mida näitavad selle kohta uuringud. Ettevõtjate esindusorganisatsioonide ja silmapaistvate tööstusettevõtete esindajad võtavad ühises paneelarutelus kokku ees seisvad murekohad ning sõnastavad selgelt Eesti majanduse konkurentsi seisukohalt hädavajalikud lahendussuunad ja valikud, sealhulgas praktilised poliitikamuudatused. 

 

Osalema on oodatud tippspetsialistide tööjõupuuduse väljakutset lahendavad tööstusettevõtted, poliitikakujundajad, teadlased, tudengid ja ajakirjanikud ning kõik, kellele tööjõupoliitika huvi pakub.  

 

Foorumi päevajuht on Kristel Leif, kes juhib inseneeria populariseerimisele ning talentide arendamisele keskenduvat haridusprogrammi Solaride. Päikeseauto projektist on tänaseks välja kasvanud Solaride Akadeemia, mille raames saavad meeskonda kuuluvad insenerid, turundajad, logistikud, personalispetsialistid jpt rollides noored väga kõva praktilise kogemuse, mida saadavad valdkonna ekpertide mentorlus, tulevikukompetentsimudelist lähtuvad koolitused. Kogu projekt on tugev kommunikatsioonitööriist inseneeria populariseerimiseks ning see on ka üks Solaride meeskonna prioriteetidest. 

Millal?

24. novembril

10.00 -14.00

 

 Kus?

Noblessneri valukoda, Tallinn

&

Online Facebook Live ja Delfis

 

Esinejad

Siim on viimase 15 aasta jooksul läbi viinud ja juhtinud kümneid mahukaid uuringuid, mh majanduse ja tööturu valdkonnas. Ta on näinud (välis)tööjõuga seonduvaid mõttekohtasid ka erasektori ja kohaliku omavalitsuse tasandil, olles varasemalt töötanud IT-firmas Fujitsu ja Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonnas.

Siim Espenberg
Tartu Ülikool

Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja

Hanno Septeri ülesandeks on Incapi tarnete ja ostu strateegiline juhtimine kogu grupi rahvusvahelisel tasandil. Ta alustas tööstussektoris tööd 1993. aastal, kui tõi Eestisse USA päritolu rahvusvahelise korporatsiooni Arrow haru, mis tegeleb elektroonikakomponentide pakkumisega. Septer on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis arvutite ja arvutivõrkude erialal ning läbinud eMBA kursused EBS-is. Ühtlasi on ta üheks Eesti Elektroonikatööstuse Liidu asutajaks ning osalenud sellest alates nii liidu juhatuse kui nüüd ka volikogu töös.

Hanno Septer

Incap Corporation

Tarnete ja ostu strateegiline juht

 

Jukka Patrikainen liitus ABB-ga 1997. aastal Soomes, kus ta juhtis teenindusüksust. 2013. aastal kolis ta Eestisse juhtima teenindusäri kõigis kolmes Balti riigis. 2015. aastal määrati Jukka ABB Baltikumi müügi- ja teenindusjuhiks, 2017. aastast tegevdirektoriks. Ta on töötanud Soomes tööstussektoris, omades Soome Kotka ülikooli magistrikraadi energeetika valdkonnas.

Jukka Patrikainen

ABB

Baltikumi tegevdirektor

Work in Estonia on tegelenud 7 aastat tippspetsialistide Eestisse meelitamise ja nende kohanemise toetamisega.  Anneli erialane taust on kommunikatsioonijuhtimine, ta on töötanud era-, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonides nagu Skanska, Telia, Innove ja Terve Eesti SA. Lisaks tegutsenud ettevõtete koolitaja ja konsultandina.

Anneli Aab

 

EASi ja KredExi ühendasutuse Work in Estonia juht

 

Raivo Vasnu on NPM Silmeti OÜ peadirektor. NPM Silmet on Euroopa ainus tööstuslikult muldmetalle tootev ettevõte. Raivo on hariduselt keemik ja viimased paarkümmend aastat olnud tegev mitmetes tootmisega tegelevas ettevõttes (AkzoNobel, Wienerberger, VedaPak).

Raivo Vasnu

NPM Silmet

Peadirektor

Raul on üks NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse asutajatest, kes on töötanud riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas 1994. aastast. Varasemalt on ta töötanud riikliku küberturvalisuse juhina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Raul on E-riigi Akadeemia küberturvalisuse valdkonna käivitaja ja riikliku küberturvalisuse indeksi (National Cyber Security Index) looja. 

Raul Rikk

Milrem Robotics

Teadus-ja arendusdirektor

 

Mait on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor alates 2012. aastast ning kaubanduskoja juhina on tal aastatepikkune kogemus ettevõtjatega suhtlemisel. Ta omab laialdast ülevaadet probleemidest, mis ettevõtjatele kõige enam peavalu valmistavad. Maidu juhtimisel on koda läbi aastate korduvalt juhtinud tähelepanu tööjõuga seotud muredele ning pakkunud välja ka erinevaid lahendusi, et tagada Eesti ühiskonna konkurentsivõime.

Mait Palts

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda 
Peadirektor

Veljo on ettevõtja juba alates 2003. aastast. Tänaseks töötab tema ettevõtte Radius Machining grupis keskmiselt 85 inimest. Ettevõtted tegutsevad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Enamus toodangust eksporditakse Skandinaaviasse ja Saksamaale. Lisaks ettevõtlusele on Veljo võtnud südameasjaks järelkasvuga tegelemise, propageerides tööstust koolinoorte seas, korraldades ekskursioone tootmistesse ja esinemisi koolides.

Veljo Konnimois

Tööandjate Keskliidu volikogu liige, Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees, Radius Machining juhatuse liige

Ajakava

9.30 – 10.00 | Kogunemine (kohapeal)

 

Otseülekanne algab kell 10.00


10.00 – 10.10 | Päevajuhi avasõnad  


10.10 – 10.45 | Faktid: mida näitavad uuringud Eesti tööjõuvajaduse kohta?  

Siim Espenberg

 

10.45 - 10.50 | Küsimused ja vastused


10.50 – 11.15 | Insenerid – puuduv lüli kaasaegse Eesti tööstuse eduloos

Raivo Vasnu

 

11.15 – 11.20 | Küsimused ja vastused

11.20 – 11.45 | Kuidas tagada tuleviku konkurentsivõime ja oskused?

Jukka Patrikainen

 

11.45 – 11.50 | Küsimused ja vastused

11.50 – 12.15 | Millised on Eesti väljakutsed inseneride ja teiste tippspetsialistide

leidmisel ja hoidmisel?

Anneli Aab

 

12.15 – 12.20 | Küsimused ja vastused


12.20 – 13.00 | Paus


13.00 – 13.45 | Paneeldiskussioon: Inseneride puudus – mis on lahendus?

Hanno Septer, Mait Palts, Veljo Konnimois, Raul Rikk

 

13.45 – 14.00 | Päevajuhi ja publiku kahekõne - millised küsimused jäid vastuseta, millised lahendused on veenvad?  


14.00 - 14.05 | Lõpusõnad

 

 

 

REGISTREERI ÜRITUSELE
Osavõtt on tasuta

 

Kontakt

 

Kui Sul on ürituse kohta küsimusi, siis palun anna meile sellest teada e-posti teel: employers@workinestonia.com 

Work in Estonia on osa EASi ja KredExi ühendasutusest.